Kraftig nedgång för svensk gåsuppfödning

2:18 min

I dag på Mårtensafton kommer många i Sydsverige att traditionsenligt äta gåsmiddag. Men Lantbrukarnas Riksförbund i Skåne oroas över att antalet gåsuppfödare minskar kraftigt.

Björn Olsson utanför Munka Ljungby i nordvästra Skåne är en av en handfull uppfödare som finns kvar.

– Det är bara tjugo år sedan som vi var en 40–50 stycken, som det hade en ekonomisk betydelse för, men det har försvunnit helt, säger han.
 
Björn Olsson uppskattar att hans 15 000 gäss står för runt 97 procent av landets uppfödning i år. Hans verksamhet lär överleva, men enligt honom har små producenter haft svårt att klara ökade krav från myndigheter och grossister. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Skåne, oroas av utvecklingen.
 
– En stor anledning är trycket av importerad gås i Sverige, som kanske kostar en tredjedel av vad en svensk gås kostar eller vad man behöver ha in för att få lönsamhet, säger Helena Rimfors, styrelseledamot i LRF Skåne.

Enligt henne beror den högre kostnaden bland annat på de stränga, svenska djurskyddslagarna, som hon betonar att hon tycker är bra.

Siffror från Livsmedelsverket visar att antalet slaktade gäss i Sverige minskat med över 20 procent de senaste tio åren, medan importen av gåskött enligt Jordbruksverket ökat från 27 till 96 ton under samma period. I Danmark har den inhemska gåsuppfödningen i princip upphört, och Helena Rimfors är rädd att samma sak ska hända i Sverige.
 
– Det gäller att vi agerar nu och försöker öka medvetenheten hos krögare och konsumenter att välja en svensk gås och varför, och vilka mervärden som man får på köpet, säger hon.

Gåsuppfödaren Björn Olsson instämmer.
 
– Det är ju vårt kulturarv. Om vi importerar allt, så försvinner mångfalden i butiken.