15 000 kopplas till organiserad brottslighet och extremism

2:54 min

En ny rapport visar att det finns fler än 15 000 personer i Sverige som kopplas till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism, rapporterar SVT.

Det är forskare vid Institutet för Framtidsstudier, som fått tillgång till uppgifter från fler myndigheter och på så sätt kunnat göra en unik kartläggning av bland annat personernas brottslighet och kontakter med socialtjänsten.

– Rapporten visar ju att vi har en ganska omfattande miljö, det är 15 000 som är mer eller mindre organiserade i någon form av destruktivt eller antisocialt syfte, säger sociolog Amir Rostami, en av forskarna bakom rapporten.

SVT var först att berätta om rapporten, där polisen och Säkerhetspolisen lämnat uppgifter om personer som de kopplar till våldsbejakande extremism eller organiserad brottslighet, uppgifter som sen samkörts med information från flera andra myndigheter.

Av de som ingår är mer än 90 procent män och nästan 70 procent är födda i Sverige. Medelåldern är 26 år, och den största grupperingen är mc-gäng med runt 5000 personer, andra grupperingar är till exempel fotbollsfirmor, gatugäng och de våldsbejakande extremisterna som ingår är runt 1600 personer.

– Vi ser ju också att det är väldigt många av de här, dryga hälften av dem, som kommit i kontakt med olika samhällsaktörer. Det kan vara sjukvården, socialtjänsten, det kan vara polisen, så de har ju funnits i våra system i olika sammanhang, som gör att kanske en ökad kunskap hos olika samhällsaktörer skulle kunna bidra till att man fångar de här individerna. Förhoppningsvis innan de hamnar i de här miljöerna, men också när de ska träda ur, alltså avhopparstöd till exempel, säger Amir Rostami.

Enligt rapporten har runt hälften gymnasieutbildning, nästan 20 procent var föremål för en insats från socialtjänsten under sin uppväxt, få lider av en allvarlig psykiskt störning, men runt 20 procent har någon gång behandlats för drogmissbruk.

Rapporten visar också att det finns en stor överlappning mellan grupperingarna, där man begår brott tillsammans.

– Vi ser exempelvis att den islamistiska miljön har väldigt kraftig överlappning med den organiserade brottsligheten, säger Amir Rostami. Han säger att det nu krävs fortsatta analyser av resultaten.

– För att vi ska komma åt nyrekryteringen så måste vi minska den här miljön, och det kan vi göra på en rad olika sätt. Vi kan inkapacitera individer, vi kan strypa de finansiella intäkterna, men vi behöver också hjälpa dem att lämna den här miljön, för har vi den här stora massan så blir det någon form av svamp som suger till sig personer som har kanske en högre benägenhet att söka sig till de här miljöerna, säger sociologen Amir Rostami.