Många mår dåligt på Jämställdhetsmyndigheten

1:42 min

Över hälften av de anställda på den nya Jämställdhetsmyndigheten riskerar att bli utbrända. Det visar en intern kartläggning av personalens hälsa, som Ekots Lördagsintervju tagit del av.

– Det är klart att det här är någonting som jag tar jätteallvarligt på.
Vi behöver tillsammans titta på hur vi ska gå vidare och det har vi
gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten är en av våra nyaste myndigheter. Den invigdes i januari i år och har statens uppdrag att analysera jämställdhetsproblem och stödja andra myndigheter i sitt arbete med jämställdhet.

Nu, bara tio månader senare, säger över 70 procent av personalen på myndigheten att de mår så dåligt att de ligger i riskzonen för ohälsa.

Över hälften säger att de har sömnproblem och riskerar utmattning
på grund av stress. Det visar en intern kartläggning som företagshälsovården gjort, och som även visar att det förekommer mobbning och trakasserier.

Det positiva i undersökningen är att kollegorna verkar trivas med varandra. Så frågan är om det är ledningen som är problemet? Myndighetens chef, Lena Ag, tar på sig det fulla ansvaret.

– Det är ju väldigt tråkigt om det är så att medarbetare då inte upplever att de blir hörda eller att de kommer i kläm.