Satsning på mjölk från norr

Nu tar mjölkbönder i Norrbotten och Västerbotten upp kampen mot lågprismjölken. Norrmejerier startar en kampanj för att få folk att köpa mera lokalt producerad mjölk.

Trots att Norrmejerier hittills inte påverkats av konkurrerande lågprismjölk från andra länder satsar de nu på att marknadsföra den lokalt producerade mjölken.

De flesta av Norrmejeriers förpackningar har fått ny design. Herbert Nyman ordförande i Norrmejerier tycker det är viktigt att marknadsföra lokalt producerad mjölk innan det är för sent.

- Köper man mjölk som är producerad i Tjeckien försvinner ju pengarna dit, lokalt producerad mjölk gynnar börnderna i norr.

För att marknadsföra de nya förpackningarna delade mjölkbönder ut gratis mjölk till förbipasserande under en mejerimanifestation i centrala Luleå.

Norrmejerier har idag verksamhet på sju orter i Norrbotten och Västerbotten. Totalt producerar mjölkbönderna i norr 70 000 ton mjölk varje år. Förutom det tillverkar Norrmejerier även andra mjölkprodukter som grädde, fil och creme fraiche, men även saft och träningsdrycker.