Stormröjningen går snabbare än väntat

Uppröjningsarbetet i den stormfällda skogen går betydligt snabbare än beräknat. Det visar siffror som Södra skogsägarna presenterade på fredagen. Södra kommer nu att försöka säga upp kontrakten med alla inhyrda entreprenörer i förtid. Samtidigt uppmanar bolaget skogsägarna att börja planera för återplantering.

– Det har gått fantastiskt bra med avverkningarna. Tempot har varit avsevärt högre än vad vi räknade med från början och vi har nu nått nästan tre fjärdedelar av vårt beting.

– Det betyder att vi måste försöka begränsa tempot så att vi har sysselsättning åt entreprenörerna fram till april. Det innebär att vi måste minska på antalet entreprenörer och då är det självklart dem som vi har inne extra som vi säger upp i första hand, säger Mats Sandgren, skogsdirektör på Södra.

Samtidigt som Södra skogsägarna påbörjat arbetet med att försöka säga upp kontrakten med de inhyrda entreprenörerna är det dags för skogsägarna att gå in i en ny fas.

Återplantering
Det handlar om återplantering och på en rad informationsträffar kommer Södra nu uppmana sina medlemmar att ta tillfället att göra rätt från början för att minska risken för framtida nya stormskador, att plantera rätt, att sköta skogsdikena, att gallra och röja i tid och kanske inte vänta så länge med att avverka.

En orsak till att stormen fick så stora följder är att skogen inte alltid har skötts på rätt sätt. För många blev stormen en väckarklocka, säger Göran Örlander, som är skogsskötselutvecklare på Södra.

– Det finns ett stort nyväckt intresse eftersom det går att se ett samband mellan de här frågorna och effekten av stormen.

Så man har upptäckt brister som har funnits sedan tidigare?

– Ja, man börjar göra det så vi tror att det kommer att bli en förbättring, säger Göran Örlander.

Ingen minskning av granen
Men även om Södra räknar med bättre skogsbruk framöver så tror bolaget inte på kraven som förts fram från flera håll på att minska andelen stormkänslig granskog till förmån för lövträd. Det är för mycket pengar i granen helt enkelt, enligt Göran Örlander.

– Gran växer bra på lite bättre mark och ger så pass mycket högre produktion så det är svårt att hitta alternativ till den, säger han.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se