Trots brott – lärare kan behålla legitimationen

2:23 min

Lärare som kränkt, eller till och med begått brott mot elever, kan behålla sin lärarlegitimation och fortsätta att arbeta inom skolan.

Det visar Ekots granskning av samtliga beslut som fattats i den nämnd som prövar om anmälda lärare ska få ha legitimationen kvar.

– Efter snart 40 år med en anti-aga-lagstiftning så är det oerhört svårt att kunna förstå att det här kan fortgå och inte tas på allvar, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin med anledning av Ekots granskning.

Lärare måste ha lärarlegitimation för att få fast anställning och kunna sätta betyg.

Om en legitimerad lärare anmäls kan Skolinspektionen yrka på att lärarlegitimationen ska återkallas, eller läraren varnas. Besluten fattas av Lärarnas ansvarsnämnd.

Av över 860 anmälningar mot legitimerade lärare, ledde tio stycken till att legitimationen återkallades. Exempel på när det skett hittills är vid sexualbrott mot elever eller mordförsök på en rektor.

Vanligare är det att lärare varnas, visar Ekots granskning av de närmare 50 fall som kommit upp till ansvarsnämnden.

En av dem är en förskollärare i Göteborg, som filmas när hon slår och knuffar ett då 5-årigt barn med autism. Ekot har tagit del av filmen, som utspelar sig utomhus.

Läraren själv säger att hon ser allvaret i händelsen, och ansvarsnämnden konstaterar att de slag och knuffar hon utdelar är särskilt allvarliga då det rör sig om ett barn med funktionsnedsättning. Men läraren behåller legitimationen, och jobbar i dag fortsatt med barn.

– Jag blir arg och ledsen över att det förekommer våld mot barn, och framför allt i skolan. För barnen kan ju inte välja om man ska gå till skolan, säger Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin.

En lärare i Malmö hade sex med en gymnasieelev som han samtidigt skulle betygsätta.

Ansvarsnämnden konstaterar att elever alltid befinner sig i en klar beroendeställning till sin lärare, men läraren får behålla legitimationen och arbetar i dag kvar.

I ett annat fall, där en Malmölärare anmäls för att ha knuffat och utsatt flera barn för kränkande behandling, finns det fem olika arbetsgivare som uppger att läraren är olämplig för läraryrket. Han får en varning, behåller legitimationen och får ett nytt lärarjobb i en grannkommun.

Vår granskning visar också att flera lärare, dömda för bland annat ringa misshandel och olaga hot mot elever, fick behålla legitimationen och fortsätta att arbeta ute i skolorna.

– När det är frågan om återkallelse, då är det ju så att det ska finnas en misskötsamhet eller oskicklighet som ska ha upprepats. Men det krävs också att man ska ha försökt komma till rätta med det här. Det ska finnas adekvata åtgärder som arbetsgivaren och skolledningen har gjort, men det ska inte ha lett till någon förbättring, säger Lars Dirke, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd, som fattat besluten.

Kan du förstå om alla inte tycker det är helt rimligt att lärare som misshandlar elever fortsätter jobba?

– Ja, det kan jag förstå. Men det vi har haft att bedöma här, och när jag pratar om ringa misshandel, då är det ju alltid engångsföreteelser, en enstaka händelse.