Unga tankar om musik

9:12 min

Tankesmedjan unga tankar om musik har hämtat inspiration på Gotland under två dagar berättar verksamhetsledaren Max Låke.

Organsiationen är nystartad och ett rum för unga musiker mellan 25 och 40 år att träffas och inspirera varandra, byta idéer och också påverka politiker att se hur viktig musiken är.