Frontex: Stora brister i gränskontrollen

1:55 min

Sverige är inte ensamt om att ha stora brister i den yttre gränskontrollen. 27 Schengenländer har prickats. Det säger Fabrice Leggeri, chef för EU:s Kust- och gränsbevakningsmyndighet Frontex, på blixtbesök i Stockholm.

– Jag utfärdade förra året rekommendationer till 27 schengenländer, säger Fabrice Leggeri. Syftet är inte att svartmåla utan att snabbt få till förbättringar.

EU har en en gemensam yttre gräns och alla medlemsländer måste se till att övervakningen av den gemensamma yttre gränsen fungerar.

Bristerna är så allvarliga att EU-kommissionen vill ge Frontex utökat mandat. Redan om två år ska EU ha en gemensam gränsstyrka på 10 000 man som ska ställas till medlemsländernas förfogande. Förslaget förhandlas nu inom EU.

– Vi kan erbjuda extra resurser till länder och hjälpa till att rätat till brister i den yttre gränskontrollen, säger Fabrice Leggeri.

Det blir han som själv avgör var de europeiska gränspoliserna ska sättas in.

Men Frontex utökade befogenheter har skapat oro i flera EU-länder, där man ser gränskontroll som en nationella angelägenhet. men Fabrice Leggeri betonar att Frontex vill samarbeta med nationella polismyndigheter.

– Jag har svårt att se att vi skulle ingripa i ett land utan landets medgivande, säger Fabrice Leggeri.

Han rekommenderar Sverige att ansöka om pengar från EU för att rätta till bristerna i den yttre gränskontrollen, och han erbjuder även expertis från Frontex.

Men Sveriges gränspolischef Patrik Engström ser i dagsläget inget behov av någon större Frontex-insats i Sverige.