Kontantbistånd minskar undernäring

2:16 min

När fattiga familjer i Rwanda får 5000 kronor i handen så minskar barnens undernäring snabbt visar en randomiserad studie.

Hör mer i Vetandets värld.

– Det här har förändrat våra liv berättar fembarnsmamman Jacqueline Mukamwezi i Rwanda.

Fattiga småbarnsfamiljer i byn fick drygt 5000 kronor var, mer än en årslön, så att de till exempel kunde bygga ett hus, betala skolavgifter, starta ett småföretag och ge barnen bättre mat och kläder. 
 
Mer än var tredje barn är undernärt och tillväxthämmat i Rwanda. En vetenskaplig studie lottade 1800 familjer till olika stödinsatser. Studien visade att efter ett år var det bara i de 30 byarna som fått den här stora summan som barnens längd och vikt ökade, och barnadödligheten gick ned med 70 procent.

Det hände däremot inte i övriga drygt 200 byar, där några inte fick något alls. Eller bara en tusenlapp per familj, eller en kurs i näringsrik matlagning, till exempel. De insatserna gjorde visserligen deras fattiga liv lite lättare, men det märktes inte på barnens kroppar.

– Jag tycker att det är fantastiskt att Usaid har gjort det här projektet med oss. Min tro och mitt hopp är att allt mer bistånd ska ges framöver som pengar till mottagarna, eller till projekt som är effektivare än kontanter vilket också vore bra, säger Joe Huston, ekonomichef på hjälporganisationen GiveDirectly som tillsammans med amerikanska biståndsmyndigheten Usaid bekostat studien.

Johan Sandberg, forskare vid Lunds Universitet och Princeton University, säger att utvecklingsindustrin har en tendens att bli besatta av att finna ett mirakelpiller som kan ta bort all fattigdom.

– Det hette länge att de här kontantbidragen var just ett mirakelpiller, säger han. 

Studien är viktig, anser Johan Sandberg, men tillägger att kontantbidrag inte ensamt kan lyfta familjer ur fattigdom. För det behövs också utbildning och bättre betalda jobb.

Referens: McIntosh C & Zeitlin A. "Benchmarking a Nutrition Program Against Cash Transfers in Rwanda". Health & Social protection preliminary results brief IPA, Sep 2018, 
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Cash-Benchmarking-Brief-September-2018.pdf
https://economics.ucr.edu/seminars_colloquia/2018-19/applied_economics/McIntosh%20paper%20for%2010%2019%2018%20seminar.pdf