Utredningsförslag om asylsökande nobbas av Migrationsverket

2:05 min

Migrationsverket sågar förslaget om så kallade ankomstcenter och avresecenter för asylsökande.

I våras kom den så kallade mottagandeutredningen med sitt förslag om att alla asylsökande skulle placeras i stora ankomstcenter den första månaden i Sverige, men idén bygger på gamla fakta, enligt Migrationsverket. 

– Utredningen bygger på hur det såg ut tidigare från 2015 och framåt, med långa handläggningstider och väldigt många asylsökande. När vi tittar framåt ser vi betydligt färre asylsökande och kortare handläggningstider, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

– Vi menar att utredningens förslag bygger på felaktiga premisser, det kommer inte att se ut som det har gjort tidigare, och då behövs andra förslag.

Den så kallade mottagandeutredningen blev klar i våras, och förslaget har nu varit ute på remiss. Migrationsverket är kritiskt i sitt svar, och vill inte att huvudförslaget i utredningen ska genomföras.

Enligt det skulle kommunerna ta över ansvaret för asylsökandes boende redan efter första månaden på ankomstcenter i Sverige, men Migrationsverket vill istället att ansvaret för boendet stannar hos dem.

– Det skulle bli väldigt få asylsökande i många kommuner, kanske bara ett fåtal per år. Då blir det dyrt att bygga upp en organisation i varje kommun, för bara några få asylsökande, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Är det inte samtidigt just det man har frågat efter länge, att alla kommuner ska hjälpa till?

– Det står vi bakom när det gäller de som får stanna, de fördelas så att alla får ta ansvar. Men under väntetiden på asylbesked tror vi inte att det är kommunernas största kompetens att ta hand om de asylsökandes boende.

Migrationsverket tror inte heller att det är möjligt att skapa stora avresecenter, så som utredningen föreslagit.

– Vi tror inte att man kan samla alla som har fått avslag på ett ställe. Lagstiftningen från 2016 säger ju tvärtom, att när du fått avslag har du inte längre rätt till ett boende, så det behöver regeringen titta närmare på, här finns motsägelser, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.