Djupare nordiskt samarbete – ”Sämre säkerhet i området”

3:46 min

De nordiska länderna har enats om att fördjupa försvarssamarbetet.

– Säkerhetssituationen runt den nordiska regionen har blivit mer tillspetsad, säger Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till Ekot.

I en intervju med Ekot säger Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen att det finns behov av ett utökat nordiskt försvarssamarbete.

– Säkerhetssituationen i världen, och även runt den nordiska regionen, har ändrat sig och blivit mer tillspetsad de senaste åren. Behovet för att skapa en ny vision var tydlig, och det var det enighet om bland alla de nordiska länderna.

Ett visionsdokument om förbättrat försvarssamarbete undertecknades på tisdagen i Oslo av ansvariga ministrar från de fem nordiska länderna. I dokumentet nämns 16 delmål som länderna ska jobba mot fram till år 2025. Det handlar till exempel om att än mer koordinera militära övningar i Norden och att förbättra samarbetet för att möta eventuella så kallade hybridhot och cyberattacker.

Mer nordiskt samarbete, framför allt inom försvars- och säkerhetsfrågor, önskas av en stor majoritet av Nordens befolkning, enligt en undersökning förra året bland 3 000 nordbor. 

– Jag har ju märkt exempelvis att det finns ett oerhört starkt stöd för Sveriges samarbete med Finland, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

– Jag har även märkt att det finns ett likartat stöd för att vidga det här i ett nordiskt perspektiv. Det är samhörigheten som jag tror är avgörande för den känslan.

Sedan 2009 är det nordiska försvarssamarbetet samlat i Nordefco, som nu föreslås få en stärkt roll vid eventuella kriser.

De nordiska länderna vill få försvarsindustrin att bli en tydligare partner i arbetet med att utveckla militära förmågor och nya lösningar för försvarsmateriel på nordisk nivå.

Särskilt efter Rysslands annektering av Krim 2014 har fokus ökat på militär samverkan i Norden, inte minst i form av det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, som ju båda står utanför Nato.

De 16 delmål som de nordiska regeringarna nu har enats om säger inget om exakt hur eller hur mycket försvarssamarbetet i Norden ska öka. Fast både Norges och Sveriges försvarsministrar ser dagens överenskommelse som ett viktigt steg vidare.

– Vi har rört oss betydligt de senaste åren i nordiskt försvarssamarbete, och nu har vi även målsatt hur vi ska ta det arbetet vidare, säger Frank Bakke-Jensen.

Peter Hultqvist fyller i:

– Bara det att vi får fram att vi har gemensamma målsättningar som är väldigt tydliga gör att vi sedan kan omsätta det här i konkreta projekt. Vi har ett gemensamt dokument att utgå från som kan vara en väldigt viktig sak i respektive regeringskansli, men också i förhållande till respektive försvarsmakt. Så jag ser det här som ett viktigt steg vi tar nu.

Hur stor är risken eller chansen att detta blir just ett vackert dokument, underskrivet av dig och dina kollegor, och inte sådär väldigt mycket skillnad i hur mycket säkerhet nordiska medborgare får?

– Vi producerar redan nu säkerhet i ett nordiskt perspektiv. Det förhållandet att vi genomför mycket av övningsverksamhet gemensamt är en viktig signal för hur vi skapar säkerhet tillsammans. Det pågår redan nu en lång rad projekt, så det är bara att bygga vidare på dem. Jag ser det som ett framsteg att vi skriver under det här dokumentet. Jag ser det som bra och vettiga inriktningar, och det gäller nu att jobba vidare intensivt på de här olika områdena, säger Peter Hultqvist.