IAEA och ElBaradei får Nobels fredspris

FN:s atomenergiorgan International Atomic Energy Agency, IAEA, och dess generaldirektör Mohamed ElBaradei får Nobels fredspris. IAEA är världens ledande forum för vetenskapligt och tekniskt samarbete kring kärnteknologi för fredliga syften. Organisationen, vars huvudkontor ligger i Wien, ingår i FN-familjen och grundades 1957.

IAEA samarbetar med medlemsstater och andra för utveckling av kärnteknologi. Organisationen har också en kontrollfunktion för att verifiera att kärnteknologi används för fredlig energiproduktion.

De får priset för deras ansträngningar att förhindra att kärnenergi används för militära ändamål och för att försäkra att kärnenergi för fredliga syften används på säkrast möjliga sätt.

Förhindra kärnvapenspridning
Årets fredspris delas alltså, det går dels till FN:s kärnenergiorgan IAEA, dels till organisationens chef Mohamed ElBaradei.

I motiveringen heter det att de får priset för sitt arbete att förhindra att kärnvapenspridning. Och det är just det som är uppgiften för IAEA: att övervaka länder som har civil kärnkraft så att den inte används till att framställa kärnvapen. Möjligen kan fredspriset innebära att organisationen nu får större tyngd i det arbetet.

På senare tid har IAEA mest blivit uppmärksammat i samband med misstankarna om att Iran eventuellt försöker skaffa sig kärnvapen.

”Ett lätt val”
Nobelkommitténs beslut är inte oväntat, IAEA och ElBaradei var bland dem som oftast nämnts i förhandsspekulationerna inför årets fredspris.

Nobelkommittén sa själv att den tyckte att det var ett lätt val. Risken för kärnvapen ökar återigen i världen och därför måste man uppmärksamma dem som försöker stoppa dem, heter det i deras motivering.

Att det i år är precis 60 år sedan de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki utplånades av amerikanska atombomber, har säkert bidragit till att priset gått till verksamhet som har med kärnvapen att göra.

Chef sedan 1997
Mohamed ElBaradei som alltså delar priset med sin egen organisation, är 63 år och kommer från Egypten. Han har varit chef för IAEA sedan 1997 och han har nyligen blivit omvald för en tredje period.

Tidvis har han varit kontroversiell och i till exempel USA har man ibland ansett att han inte varit tillräckligt fast mot Iran.

”Stärkta förhandlingar”
Mohamed ElBaradei, anser att Nobels fredspris som har tilldelats honom och hans organisation ger stärkt ställning i förhandlingarna med Iran och Nordkorea om ländernas kärnenergiprogram.

– Priset stärker vår beslutsamhet att stoppa spridningen av kärnvapen, säger ElBaradei i den första kommentaren sedan det blev känt att den norska nobelkommittén har utsett honom själv och IAEA till fredspristagare i år.

Sten Sjöström
sten.sjostrom@sr.se