Beslut om ny Public-service-avgift

2:17 min

Den nuvarande radio- och tv-avgiften kommer ersättas av en skatt som alla med inkomst får betala. 

Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är eniga om förändringen.

– Dels får vi en tv-licens som byts mot en avgift i stället, en avgift som alla betalar. Det tycker jag är väldigt bra, för public service är en central del av granskningen av makten och den ska vi alla vara med och betala till. Inte bara de som tittar på den, inte bara de som äger tv, utan alla som bor i Sverige och som är över 18 år ska vara med och finansiera en riktigt bra granskning av svensk politik, säger Christer Nylander (L), ordförande i Kulturutskottet.

En avgörande fråga har varit hur Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion ska kunna undvika att staten får för stort inflytande över verksamheten när det blir staten som samlar in avgiften.

Enligt kulturutskottets ordförande Christer Nylander har en rad åtgärder vidtagits.

– Parallellt med den här förändringen gör vi ett antal andra saker som gör att politikens makt över media minskar. Bland annat tar man bort riksdagsledamöterna från Förvaltningsstiftelsens styrelse. Det tycker jag är jättebra. Och man förlänger också sändningsperioderna och försöker ha mer långsiktighet i budgeten.

En allvarlig kritik mot skattefinansiering av public service är att det blir enklare för politikerna att påverka anslagens storlek direkt genom beslut i riksdagen. För att undvika ökad politisk styrning föreslås bland annat längre avtalsperioder.

Kulturutskottets majoritet vill ha sex år från 2020 och sedan åttaåriga perioder från 2026, där finansiering och villkor ska vara garanterade. Dessutom utreds hur public service-bolagens verksamhet ska kunna skyddas i grundlagen.

Liberalernas Christer Nylander tror inte politikerna kommer att få större inflytande.

– Nej inte om vi är väldigt överens om hur det ska ske. Och att vi verkligen ser till att politiken håller sej på mer än en armlängds avstånd från public service. Då kommer det att fungera alldeles utmärkt. Sen har vi Kommerskollegium och Riksgäldskontoret som kommer att ta hand om dom här pengarna istället och jag tror att det kommer att fungera minst lika bra.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget trots att de tidigare varit för förslaget. De vill ha utrett vad som ska vara public service-bolagens uppdrag när det blir skattefinansierat och därmed obligatoriskt för alla att betala.

Kraven på oberoende och saklighet bör skärpas, säger Sverigedemokraten Angelika Bengtsson.

– Vi behöver ny utredning för att säkerställa och tydliggöra inte minst vad public service ska och inte ska göra. En del aspekter uteblev i den utredning som precis har varit, och det är de aspekterna som uteblev som vi vill se i den nya utredningen, säger hon.

Nuvarande radio- och tv-avgift betalas frivilligt och samlas in av Radiotjänst i Kiruna, något som försvinner i och med att det införs en individuell skatt i form av en public service-avgift som är obligatorisk för alla med beskattningsbar inkomst.

Avgiften är beroende av inkomstens storlek och kommer maximalt att vara drygt 1 300 kronor per person och år 2019.