Nya jobb till Målilla

Belysningsföretaget Svelux i Målilla, som idag sysselsätter ett 90-tal personer kommer att få ytterligare 30-40 anställda. Det är koncernledningen som har beslutat att flytta tillverkningen vid Luxo Boréns i Viskafors till Sveluxfabriken i Målilla som kommer att byggas ut.
De flesta av de idag 38 anställda i Viskafors erbjuds att flytta med till Målilla, men intresset att flytta är väldigt litet, enligt personalrepresentanter i Viskafors. Ove Nilsson facklig metallbas i Målilla säger att flytten är väldigt positiv för både Svelux och kommunen.