Tuff abortdebatt att vänta på Färöarna

7:52 min
  • På Färöarna kan debatten om fri abort återigen ta fart.
  • På de självstyrande, men inte självständiga, öarna har man en abortlagstiftning från 1950-talet som är mer restriktiv än i resten av Norden.
  • Lagen har diskuterats i perioder men efter folkomröstningen på Irland tidigare i år har debatten tagit ny fart och både för- och emot sidan slipar nu sina argument för en kommande lagändring.

– Det är svårt att prata om abort på Färöarna, säger Hervør Pálsdóttir

Vi träffas på ett kulturhus i centrum av huvudstaden Torshamn.

– De kristna värderingarna är starka här, och vi har inte nått lika långt som andra länder i Norden, säger hon.

Hervør Pálsdóttir är ordförande för ungdomsförbundet till det vänsterorienterade partiet Tjóðveldi eller Republikanerna. Hon har också varit med och startat organisationen Fritt Val, en grupp som vill att Färöarna ska införa fri abort.

– Vi tröttnade på att bara de som var mot fri abort fick utrymme, vi ville att våra röster också skulle höras, säger hon.

Gruppen är med och debatterar frågan vid olika forum, har startat namnunderskriftsinsamlingar och startat en podcast där kvinnor pratar om sina aborter.

Hervør Pálsdóttir tar upp sin telefon och visar upp några inlägg på organisationen Facebooksida. Det är artiklar och debattinlägg som stöder rätten till fri abort.

– De flesta som kommenterar är positiva, men det är klart att vi också får kritik, säger hon.

I Danmark har man fri abort till vecka 12 sedan 1973, men på Färöarna gäller den äldre danska abortlagstiftningen från 1956.

Minst två läkare måste godkänna att det utförs en abort och man kan endast få det vid våldtäkt, incest, om kvinnans liv är i fara, eller om barnet riskerar en svår mental funktionsnedsättning. Abort kan också tillåtas om kvinnan har stora sociala eller psykiska problem.

Det är förhållandevis få aborter som utförs på Färöarna. I Danmark är det fem till sex gånger så vanligt.

I församlingslokalen vid Mariakyrkan i Torshavn bjuder Maria Forrestal på kaffe och kakor. Hon är nunna av franciskanerorden och kom till Färöarna från Irland för 28 år sedan. Hon är arbetar bland annat med att ge stödsamtal åt kvinnor och par som gått igenom en abort och är starkt engagerad i frågan.

– Många säger att lagen här är restriktiv, men som jag ser det är det relativt enkelt att få en abort. Kriterierna kan tolkas ganska brett, säger Maria Forrestal.

Att säga att det skulle vara kristendomens starka ställning som gör att abort trots all är mer ovanligt på Färöarna är att göra det för enkelt för sig enligt Maria Forrestal. 

– Det handlar mer om en mentalitet här. Man välkomnar nytt liv och sedan finns det starkt stöd i familjenätverken här på öarna, säger hon.

I våras så hölls en folkomröstning på Irland där man röstade för mer liberala abortregler. Och den omröstningen används nu i debatten här på Färöarna.

– Folk delar länkar och säger att vi måste följa Irland. Och det är en ny organisation som bildats som använder sig av det som argument, säger Maria Forrestal.

Organisationen hon pratar om är Fritt val, men Hervør Pálsdóttir tror inte att omröstningen på Irland haft så stor betydelse på Färöarna.

– Till en början märkte vi snarare att det var de som är mot abort som blev mer motiverade att slåss för sin sak efter omröstningen på Irland, men det motiverade också oss, säger hon.

Danska regeringen har kunnat ändra abortlagarna på Färöarna om de velat, men har aldrig gjort det. På ett vis har det varit bekvämt för politiker på Färöarna som sluppit ta en svår och uppslitande debatt. Man har istället kunnat peka mot Köpenhamn och säga att de är danskarna som bestämmer.

Men från och med i somras har parlamentet på Färöarna nu tagit över rätten att lagstifta på området. Så nu är det är möjligt att en ny lag kan komma. Maria Forrestal är rädd för att politiker på Färöarna kan känna sig pressade av andra länder att införa en mer liberal lagstiftning.

– Många kommer nog peka på att det ser annorlunda ut i de andra skandinaviska länderna. Men färingarna är stolta och har en stark identitet så varför ska de underkasta sig det som andra skandinaviska länder gör? frågar hon sig. 

Maria Forrestal tror att det kommer vara en känslomässigt laddad debatt-

– Jag hoppas bara på en ärlig debatt och att medierna speglar frågan objektivt, säger hon.

Hervør Pálsdóttir tror att om det skulle lagstiftas nu så hade abortlagstiftningen på Färöarna blivit striktare än vad den är idag.

– Därför är det viktigt att vi få med oss folk, innan det kommer ett skarpt förslag. Men på sikt kommer vi nog kunna få fri abort här. Jag tror att det kommer komma internationell press på Färöarna att respektera kvinnors rättigheter, så inom 10 år kommer det förändras, säger Hervør Pálsdóttir.