Små patienter i Lund väntar på bättre vårdavdelning

2:22 min

Vårdavdelningarna i Lund och Malmö, där barn som fötts för tidigt vårdas, är inte anpassade till vården så som den ser ut i dag. Bland annat saknas sängplatser för barnens föräldrar.

Äldst och sämst anpassade till den så kallade familjecentrerade vården som numera är praxis är SUS lokaler i Lund. Där har personalen fått löfte av politikerna i Region Skåne om nya lokaler inom fem år.

Enligt Kristbjörg Sveinsdottir, överläkare inom neonatalvård på SUS, är det viktigt att det då finns möjlighet för föräldrarna att laga mat – eftersom en så till synes banal sak som vad man ska äta, ofta blir ett problem.