Unga super och röker allt mindre

2:26 min

Trenden att ungdomar dricker mindre alkohol och använder mindre tobak håller i sig. Det enligt en rapport som CAN, centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, släpper idag.

I dag släppte CAN en rapport som undersökt ungdomars användande av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Studien är baserad på enkäter som utförts mellan 2017 och 2018 och som fler än 20 000 ungdomar i årskurs 9 och i andra året på gymnasiet svarat på.

Trenden att unga dricker mindre alkohol och använder mindre tobak än tidigare håller i sig och substansanvändingen överlag fortsätter att gå ner. 
 
– Den totala substansanvändningen i riket går ned, och det är i synnerhet alkoholkonsumtion och tobakskonsumtion som driver den här nedgången. Narkotikaanvändingen har inte sjunkit, den har till och med ökat lite bland i synnerhet pojkar i gymnasiet, säger Ulf Guttormsson som är utredare på CAN. 
 
Han menar att nedgången av tobaksanvändande kan ha att göra med ökad kunskap om hälsoriskerna med tobak. Inställningen till hälsoriskerna med alkhol är dock relativt oförändrade, men när det kommer till narkotika har ungdomars inställning förändrats, menar Guttormsson.
 
– Riskbedömningen vad det gäller att använda narkotika har sjunkit ganska kraftigt under 20 år, man upplever helt enkelt att det är mindre farligt att använda cannabis än vad man trodde för 20 år sen.

Samtidigt visar rapporten att det finns skillnader länen. I Stockholm svarade till exempel 22% av gymnasieeleverna att de provat narkotika, motsvarande andel i Örebro är 9%. I Norrbotten svarade 25% att de snusade, i Södermanland 9%.

Ulf Guttormsson tycker att det är ett problem att det finns skillnader mellan länen och hoppas att rapporten kan uppmuntra de län där utvecklingen går långsammare att lära av de län som har en mer positiv utveckling.

– Vi kan alltså konstatera att det har betydelse i vilket län man bor för vilka drogvanor man har. Det är ett problem eftersom vanor befästs tidigt i livet, i ungdomen, det spelar roll hur mycket alkohol och tobak man använder som ungdom för vilka vanor man får senare, säger Ulf Guttormsson.