Ryssland vill minska sitt dollar-beroende

5:26 min
  • I dag sker det mesta av internationell råvaruhandel i dollar. Men många länder försöker att minska sitt dollarberoende i handeln.
  • Ryssland är ett exempel där man försöker skapa incitament för ryska företag att handla i rubel istället för dollar. 
  • Hör reportage av Tatiana Kireeva.