MUF kräver att Norrtäljemoderaterna lämnar koalition

Moderata ungdomsförbundet i Stockholms län kräver nu att moderaterna lämnar samarbetet i den borgeliga koalitionen i Norrtälje.

Orsaken är skattehöjningen på 30 öre, som gör att Norrtälje får länets högsta kommunalskatt.

Mikael Eriksson, ordförande i MUF i Norrtälje, säger till Radio Stockholm att man istället för en skattehöjning borde effektivisera verksamheten och göra nedskärningar i budget.