Polisen ställer krav på krogen

Igår tog ju kommunfullmäktige beslut om att förlänga öppettiderna på krogarna i sommar. Men det betyder inte automatiskt att krogarna verkligen får ha öppet, först måste nämligen polisen göra en prövning för varje enskild krog.
Polisen gör en bedömning om krogägaren klarar bevakningen som måste finnas vid krogen. Ett längre öppethållande kommer också att ställa högre krav på polisernas arbete under natten.