Musikhjälpen 2018

Hanna Persson är årets resande reporter

Hanna ”HanaPee” Persson går från att vara publiken ambassadör I Musikhjälpen 2017 till att bli årets resande reporter. Resan går till Guatemala.

– Jag känner mig såklart rätt nervös inför resan eftersom jag inte riktigt vet vad som väntar, men är självklart superhedrad över att få chansen att rapportera från platserna där hjälpinsatser verkligen behövs, säger Hanna Persson.

Guatemala, tillsammans med resten av Centralamerika, tillhör en underrapporterad del av världen. Fattigdom, diskriminering, våld, brottslighet och naturkatastrofer är en del av landets vardag vilket gör livet för människor med funktionsnedsättning svårt. 

Som resande reporter kommer Hanna att besöka Guatemala för att rapportera om frågor anslutna till årets tema: ”Alla har rätt att funka olika”.