Misstänkta brott med trålfiske anmäls inte

2:13 min

Under första halvåret i år skedde det över 100 misstänkta brott mot trålförbudet i känsliga havsområden. Trots det har inte kontrollmyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten lämnat något fall till rättslig prövning.

I Västkustens skyddade havsområden tillåts fiske med restriktioner, men i vissa zoner är fiske helt förbjudet. Fiskebåtar får passera genom zonerna, med redskapen surrade och i minst sex knops hastighet. Går de tydligt långsammare, kan det misstänkas att de trålar.

Fartygen övervakas från Havs- och Vattenmyndighetens övervakningscentral i Göteborg. Övervakarna har tillsyn över fiskebåtarna dygnet runt. På en skärm kan de se spåren från fiskebåtarnas positionssändare. På skärmen syns zonerna som små rutor, avgränsade med röda linjer. Det händer att det uppstår diskussion om båtarnas position

– Vi säjer att man inte får vara i de här stängda områdena. Medan de menar, att de fiskar fram och sen driver de in. Så det är också en definitionsfråga - vad gör de i de här områdena? Fiskar de eller är de bara där och tar hand om fisk? Där är det många gånger vi  hamnar i en diskussion, säger en av övervakarna, Benny Johansson.

– Som du ser är man vara väldigt nära de här områdena. Det får man ju vara. Bara man är på rätt sida.

Men trots förbudet uppstår ofta misstankar om att fiskefartyg trålar i de stängda zonerna. Enligt uppgift till Ekot har Havs- och Vattenmyndigheten funnit över 50 misstänkta fall av trålfiske i Kosterfjordens och Väderöfjordens trålfria zoner. I ett annat område, Bratten, minst lika många fall. 

Trots det har inte Havs- och Vattenmyndigheten på flera år lämnat något ärende till rättslig prövning. 

 – Det var några år sedan sist. Nu har vi ju tagit upp metodutvecklingen, nu när vi fått många fler skyddade områden med fiskereglering i. Nu håller vi på bereda ett fåtal ärenden där vi tycker oss se att de gör något som inte är tillåtet, säger Ingemar Berglund, chef för enheten för fiskförvaltning.

Han bedömer att överträdelserna kan vara misstag från fiskets sida:

– Det har förekommit passager, oftast tangerar båtarna ett sånt område, eller skär över ett litet hörn. Vi har inte gått vidare och detaljgranskat, för någonstans måste man lägga en ribba, säger Ingemar Berglund och framhåller att det är viktigt ge fiskare mer information om reglerna.

– Vi har märkt att vi måste informera mycket tydligare på vår hemsida, vi måste säkerställa att fisket verkligen vet vad som gäller så de kan efterleva det.

Miljöjuristen Anna Christiernsson vid Stockholms universitet forskar kring skydd av marina områden. Enligt henne kan det vara ett allvarligt fel att en kontrollmyndighet inte anmäler överträdelser.

– Vid misstanke om brott så finns det ju en skyldighet för tillsynsmyndigheter att anmäla överträdelser till polis eller åklagare. Att inte anmäla kan vara tjänstefel, säger hon och pekar på att Havs- och Vattenmyndigheten inte heller behöver utreda ärendet först:

– Det är viktigt komma ihåg att det räcker med misstanke om brott. Myndigheten ska inte själv avgöra om det kan bli en fällande dom eller inte, eller hur allvarligt brottet är eller om det är uppsåt eller oaktsamhet. Det är upp till åklagare eller polis att göra den utredningen, säger Anna Christiernsson, miljöjurist som forskar om biologisk mångfald och havsförvaltning vid Stockholms universitet.