Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexbrott

0:28 min

För tredje året i rad ökar andelen kvinnor som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott.

Orsaken är okänd, men en omfattande studie genomförs nu som ska presenteras nästa år.

– Vi ser en tydlig ökning, säger Maria Söderström, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Hon har varit med och författat Brås senaste Nationella trygghetsundersökning (NTU). De siffror hon rabblar upp ger en bild av att allt fler kvinnor, i synnerhet unga kvinnor, utsätts för sexualbrott.

År 2012 var andelen kvinnor som uppgav att de utsatts för ett sexualbrott 2,7 procent. För 2017 var samma siffra 10,7 procent. I åldergruppen 16-24 år uppger hela 34,4 procent av kvinnorna att de blivit utsatta under 2017.

2,3 procent av alla kvinnor som svarat i undersökningen uppger att de varit med om någonting som kan utgöra ett allvarligt sexualbrott.

– Vad ökningen beror på kan jag inte svara på, men Brå arbetar på ett forskningsprojekt för att kunna säga mer om de ökningar av sexualbrott som skett i NTU de senaste fem åren, säger Maria Söderström.

Frågan om huruvida antalet våldtäkter ökar i Sverige är en het politisk potatis. Det finns flera metoder att undersöka hur många brott som begås och vilken undersökning som ger det bästa svaret beror på typen av brottslighet.

Ofta hänvisas till just den här undersökningen. Ett stort antal människor i alla åldrar (i år 74 032 personer) tillfrågas om de har utsatts för brott. Eftersom långt ifrån alla brott utreds av – eller ens anmäls till – polisen, anses dessa siffror ofta ge en bättre bild av brottsligheten än till exempel antalet polisanmälningar eller domar.

Men det gäller inte sexualbrott.

– Det är brott som inte är entydigt definierade och det finns en otrolig spännvidd i vad som till exempel definieras som en våldtäkt. Lagen har vidgats över tid och folks känsla av vad som är en våldtäkt har vidgats, säger Stina Holmberg, senior utredare på Brå som just nu arbetar med en undersökning av hur sexualbrott hanteras av rättsvårdande myndigheter.

De senaste årens livliga debatter om sexualbrott, metoo-rörelsen och den samtyckeslag som nu har införts har troligen påverkat hur allmänheten ser på sexualbrott.

– Det är en signal att 10 procent av kvinnorna var med om någonting sexuellt kränkande. Det är en utgångspunkt för en diskussion om umgänget mellan män och kvinnor. Vad är det kvinnorna talar om, vad är det de har varit utsatta för? "Klassiska" våldtäkter utgör en minoritet av det här, säger Stina Holmberg.

Det innebär inte att statistiken i trygghetsundersökningen inte ska tas på allvar. Brå har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en mer noggrann undersökning av sexualbrott och resultatet från den studien ska presenteras i maj nästa år.

Men Stina Holmberg tror inte att den studien kommer att ge några absolut säkra svar.

– När det gäller sexualbrott kommer det aldrig gå att få exakta siffror. Det rimligaste sättet att se de här siffrorna är som ett tecken på ”empowerment” av kvinnor: ”Nu säger jag att det var någon som tafsade på mig på tunnelbanan. Nu vågar jag berätta om något som inte var okej”.