Skolverket öppnar för mer fjärrundervisning

2:34 min

Skolverket föreslår att regeringen tillåter fjärrundervisning i fler ämnen och i lägre årskurser. Det behövs för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare, enligt Skolverket.

– Vi har en stor lärarbrist i Sverige och det här är ett sätt att möjliggöra för alla elever att få tillgång till kurser som de inte har kunnat läsa annars. Det är alltid ett andrahandsval om man inte har tillgång till behöriga lärare på plats, säger Camilla Thinz Fjellström som är enhetschef på Skolverket 
 
Fjärrundervisning där lärare på en skola via länk undervisar elever i realtid i andra skolor är i dag bland annat tillåtet i moderna språk, under vissa omständigheter. Nu föreslår Skolverket att regeringen tillåter fjärrundervisning i fler ämnen, men vilka ämnen kan man inte svara på nu.

Under flera år har man haft en försöksverksamhet med fjärrundervisning på flera håll i landet. Pajala är en av de kommuner som deltagit. Utan fjärrundervisning hade man inte kunnat ge så många gymnasieprogram säger Per Wennebjörk som är tillförordnad gymnasiechef för Lapplands gymnasium

– Med många program på flera skolor kan vi hålla ett högre utbud. Det är små program som samverkar, annars hade vi troligen lagt ner ett antal program.

Lärarförbundet har tidigare varnat för att tillåta fjärrundervisning i stor skala, eftersom man anser att det gör det svårare att anpassa undervisningen till varje elevs behov, och ordförande Johanna Jaara Åstrand ifrågasätter att så få skolor ingår i den här studien.

– Jag känner mig faktiskt riktigt bekymrad över den här redovisningen. Att man ska utöka det i fler ämnen, det tror vi inte på. Det kan få väldigt negativa effekter för kvaliteten i undervisningen för eleverna, säger hon.
 
Camilla Thinz Fjellström på Skolverket anser att fjärrundervisning är nödvändigt i vissa fall.

– Då får man väga det mot tillgång på utbildning för eleverna av behöriga lärare. Det är ett lokalt ansvar att följa upp kvaliteten på för de här individerna.

Per Wennebjörk på Lapplands gymnasium betonar vikten av bra teknik och förberedda lärare för att fjärrundervisning ska fungera

– Det man måste ha är lärare som klarar av det, så man måste ha lärare som man har utbildat. En till del är trådat internet. Det är kabel som behövs, inte trådlöst internet.