Stor brist på bibliotekarier i Sverige

3:05 min

Enligt en ny rapport från fackförbundet Dik behöver antalet examinerade bibliotekarier varje år fördubblas för att möta behovet.

För personalen på Älvstrandens bibliotek på Hisingen i Göteborg kan det bli långa arbetspass om en kollega är sjuk till exempel. Att hitta extrapersonal har plötsligt blivit svårt, när omkring 200 personer tar examen i biblioteks- och informationsvetenskap varje år, samtidigt som skollagen numera kräver att grund- och gymnasieelever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Bland bibliotekarier som är medlemmar i fackförbundet Dik är mindre än en procent arbetslösa. Diks ordförande Anna Troberg säger att bristen på bibliotekarier kan bli ännu större, och fackförbundet vill nu se fler platser på bibliotekarieutbildningarna.

Arbetsförmedlingen bedömer inte att det råder brist på bibliotekarier, något som Anna Troberg menar kan få färre att söka utbildningen. Bibliotekschefen Emma Makkonen har börjat titta efter kompetens från serviceyrken i brist på rätt utbildning hos de som söker jobb.