Särskolan

Lockades till särskola med körkortslöfte

1:52 min

Morot och piska har använts för att få barn och föräldrar i Kramfors att gå med på en särskoleplacering. Erik blev lovad körkort medan Lukas föräldrar fick höra att han inte skulle få något stöd alls i den vanliga skolan.

Både Erik och Lukas vill vara anonyma och heter egentligen något annat.

Erik skulle få ta körkort om han kuggade testet

Eriks mamma säger att Erik blev lovad en körkortsutbildning om han inte klarade det intelligenstest som Kramfors kommun nästan tvingade honom att göra under mycket pressade former när han började gymnasiet. Erik hamnade precis under gränsen och accepterade en särskoleinskrivning.

– Men sen bad han om att få göra om testet eftersom han ansåg att han skulle kunna komma över gränsen och han ville slippa bli stämplad som utvecklingsstörd som det hette på den tiden. Svaret blev Ja, det trodde testledaren också, men du skulle all hjälp från samhällets sida vara helt utesluten.

– Det kändes tveksamt att skriva in vår son i särskolan eftersom han hade haft godkänt i alla ämnen i årskurs 9. Detta innebar nog en livstidsdom, dörren till ordinarie arbetsmarknaden är och förblir stängd för all framtid.
Erik har det jobbigt idag och orkar inte berätta i radio, men han har lyssnat på era reportage och tycker det är bra att det här uppmärksammas, säger Eriks mamma.

Lukas skulle inte få någon hjälp alls i skolan om inte föräldrarna gick med på särskola

Lukas var åtta år när skolans psykolog sa till föräldrarna att deras son var gravt utvecklingsstörd. Så här berättar hans pappa.

– När Lukas gick i tvåan fick vi ett ultimatum. Antingen låter vi honom börja särskolan eller så får han ingen som helst hjälp i den vanliga skolan. En psykolog som aldrig hade träffat Lukas sa att han var gravt utvecklingsstörd, men det trodde vi aldrig på.

När Lukas gick i femman så kom Skolinspektionen på besök till Kramfors kommun och efter en granskning kritiserades kommunen för att ingen av särskoleutredningarna höll måttet. Då blev det plötsligt bråttom. Nu ville kommunen göra en ny utredning av Lukas, och så skrev de ut honom ur särskolan, berättar hans pappa

– Det står i pappren att det var vi föräldrar som krävde det, men det var kommunen som fick kalla fötter.

Lukas fick sen kämpa hårt för att komma ikapp i den vanliga skolan. Han gick ut nian med fullständiga betyg och tog sedan även studenten. Hur skulle han ha kunnat vara gravt utvecklingsstörd när han klarar det, undrar hans pappa.

– Jag vill säga att den pensionerade läraren från Kramfors har alldeles rätt. Man har satt barn i särskolan fast de aldrig borde ha gått där. Lukas är inte ensam.