Ringhals bottenplåt granskas på nytt

2:02 min

Skyddet mot radioaktiva utsläpp vid reaktor 2 på Ringhals fungerar inte som det ska, skriver Naturskyddsföreningens tidning idag. Något som Strålsäkerhets­myndigheten inte håller med om.

Tidningen Sveriges Natur har gått igenom olika experters utlåtande kring det läckage som stängde reaktorn 2014. I granskningen lyfts att den bottenplåt som då läckte vatten nu kan vara utsatt för korrosion, det vill säga rost.

Strålsäkerhets­myndigheten gör dock den samlade bedömningen att Ringhals 2 är driftsäker.

– Efter reparation, efter våra analyser och tester så bedömde vi att man uppfyllde kraven i våra föreskrifter så vi kunde tillåta återstart, säger Michael Knochen­hauer, som är avdelningschef för kärnkraftssäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hade ni resonerat på något annat vis om Ringhals 2 inte skulle stänga ner i slutet av 2019?

– En del av de osäkerheter som fanns handlade om skadebild och om korrosionsförlopp som kan pågå och då spelar tiden in. Vi har marginaler på ett par år men skulle vi godkänna Ringhals för ytterligare 20 år hade det blivit ett annat granskningsärende, säger Michael Knochen­hauer.