Fritidsgården Mixgården flyttar med fotografen Jens S Jensen in på Göteborgs stadsmuseum

1:58 min

Fotografen Jens S Jensen har följt och dokumenterat stadsdelen Hammarkullen och arbetet på Volvofabrikerna i Göteborg sedan sjuttiotalet. Hans arkiv donerades till Göteborgs stadsmuseum som nu öppnar en utställning "Jobba leva bo - bilder av ett samhälle".

Samtidigt flyttar fritidsgården Mixgården från Hammarkullen in på museet. Som så många andra fritidsgårdar har Mixgården varit viktiga för unga artister: här hängde bland andra popstjärnan Laleh och det var här Jens S Jensen hittade människorna vars liv och berättelser han dokumenterade i bilder och texter.

Niclas Östlind, som forskat kring fotografi och bland annat följt Jens S Jensen vid Konsthögskolan Valand, kurerar utställningen:

– Utställningen fokuserar inte på Jens S Jensen som fotograf utan på det som faktiskt var kärnan av det som han var intresserad av: det som är människans livsvillkor, att våra liv formas av arbete och boende säger Niclas Östlind, som följt fotografen sedan 1980-talet.
Utställningen vill också visa hur han arbetade nära dem han dokumenterade. Det var därför man också bjöd in Mixgården att arbeta med utställningen; där var Jens S Jensen och följde framför allt de unga.
– Jens var visserligen fotograf och författare men han var också aktivist. Det var inte hans berättelse utan han var med och formulerade den.
Jens S Jensen arbetade i svartvitt och många av bilderna ur hans arkiv är porträtt där inte namnen finns med. Jens S Jensen kände dem men alla negativ hade han inte hunnit arkivera närmare. Annars intervjuade han många: om att arbeta på bandet på Volvo, om att vara mamma i Hammarkullen och att växa upp i ett förortsprogram. Han transkriberade och omarbetade texterna tillsammans med de han porträtterade.
Niclas Östlind förde samtal med familjen efter Jens S Jensens död om vad hans bilder som skulle hända med Jensens bilder och hur de skulle förvaltas och man vände sig till Göteborgs stadsmuseum med donationen.

– Så bilderna kommer att kunna synliggöras utifrån så många mer perspektiv än om de är på ett konstmuseum. Här kan både den historiska dimensionen, den samhälleliga problematiken finnas med, samtidigt som bildernas estetiska kvaliteter. Det är dem som hjälper oss att få fram det. Så det är tack vare det som arbetena får den här kraften.


Beata Dahlberg arbetar som socionom på Mixgården som kommer att hålla i invigningen på lördag och olika arrangemang under utställningen:

– Vi kommer att ha en av de mest populära  aktiviteterna som vi gör mest på Mixgården:  och det är bingo! Sen har vi våra ungdomar här som kommer att kliva in och berätta. Och jag hoppas att man vill berätta de här historierna. Det som är fokus i Hammarkullen är just berättelser. Mixgården är en sådan plats där man möts i berättelser.