Nära hälften har farligt dålig kondition

1:44 min

Närmare hälften av alla yrkesverksamma svenskar har en hälsofarligt dålig kondition.

Det visar en studie av forskare från gymnastik och idrottshögskolan GIH. Forskaren Elin Ekblom Bak menar att det är vardagsmotionen som har försvunnit.

– Vi sitter framför våra skärmar, vi har ett mer stillasittande jobb, vi åker mer bil. All vardaglig aktivitet som kräver lite av kroppen har vi byggt bort.

46 procent av svenskar mellan 18 och 74 år har en kondition som räknas som hälsofarlig enligt studien. Undersökningen bygger på data från hälsoundersökningar som gjorts på arbetsplatser runt om i landet, där deltagarna fått träningscykla, och man har mätt syreupptagningsförmågan.

En dålig kondition leder till ökad risk för sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

– Studier har visat att de som har ett värde under det här har en signifikant ökad risk för vanligt förekommande folksjukdomar. Man lever kortare, mår sämre och presterar sämre i vardagen. Har du en kondition som gör att du inte orkar träna eller röra på dig i vardagen så blir det en ond spiral.

Nu behöver samhället agera för att få till en förändring, säger forskaren Elin Ekblom Bak.

– Vi behöver bygga om vår miljö så att den är mer aktiv. Vi måste skapa en norm kring att vara mer aktiva. Gör skolan till en aktiv plats, främja en aktiv arbetsplats och en aktiv fritid.