Olagligt trålfiske svårt att bevisa

2:23 min

Havs- och Vattenmyndigheten har inte gått vidare rättsligt mot fiskebåtar som misstänks för att ha fiskat i zoner med trålförbud.

Generaldirektör Jakob Granit säger att det är alltför osäkert om fartygen verkligen gjort något otillåtet.

– Vad vi sett är att fiskebåtar har rört sig i de här skyddade områdena. Sedan är det en fråga om vad som skett under den fiskeresan. Har en båt drivit, rört sig med surrade redskap, eller har de bedrivit aktivt fiske?
Den frågan kräver djupare utredning, säger Jakob Granit.

Men med er tekniska utrustning kan ni spåra båtarna bakåt och se hur de rört sig. Räcker det inte till för att ni säkert ska kunna säga vad de gjort?

– Nej, vår bedömning är att enbart det räcker inte. Helst vill vi ha visuell information från Kustbevakningen, som vi samarbetar med i all fiskeövervakning, svarar Jakob Granit.

Enligt vad Ekot erfar, har över 100 fall dokumenterats av Havs och Vattenmyndigheten, där fiskebåtar misstänks tråla i zoner som är stängda för fiske i två av Västkustens skyddade områden under första halvåret i år.

Det kan vara ett brott. Enligt jurister ska misstänkta ärenden i så fall prövas av åklagare. Generaldirektör Jakob Granit framhåller att det finns andra sanktioner om inte fiskare följer reglerna, som viten, prickar och indragna tillstånd.

Ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, är Peter Ronelöf Olsson, som tvivlar på att det förekommer överträdelser:

– Jag har fruktansvärt svårt tro att någon går in och trålar med berått mod i de här områdena. Vi är i vatten som är väldigt strömt. Det kan mycket väl vara så att där är två eller 1,5 knop strömt, så det ser ut som att båtar trålar.

– Om någon båt kör över, eller driver in utan att ha något redskap på botten, eller över huvud taget redskap ute, så blir det en incident. Är det någon med berått mod som trålar så åker han fast med de kontrollmedel som finns. Han har ingen chans, säger Peter Ronelöf Olsson.