Universitetet vill utveckla testbädd för 5G

1:42 min

Luleå tekniska universitet har med stöd av Telia ansökt om pengar för att  utveckla en 5G-testbädd i regionen.

Förhoppningen är att utveckla en testbädd för det snabbare mobila nätet 5G, en utveckling av dagens 4G.

Karl Andersson som är verksamhetsledare vid centrum för distansöverbryggande teknik.

– Det är till för att man ska få till ett bättre mobilt bredband. Sen handlar det om att erbjuda tjänster med hög tillgänglighet och låg fördröjning, säger Andersson.

Ansökan för att få medel till testbädden har skickats in till Tillväxtverket.