Ramberg: Ett steg närmare S-regering

2:41 min

Regeringsfrågan avgörs nu av om Annie Lööf kan få ett nytt mandat av sitt parti. Om Centern ger Lööf tillstånd att släppa fram en socialdemokratisk regering återstår frågan hur mycket borgerlig politik Stefan Löfven står ut med, säger Ekots politiske kommentator Tomas Ramberg.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Annie Lööfs budskap är att Moderaterna och Socialdemokraterna låser regeringsbildningen, eftersom de bara kan leva med statsministrar från sina egna partier. Medan hon beskriver det egna partiet som öppnare.

Samtidigt skulle Centern få svårt att försvara den verklighetsbeskrivningen i ett extra val. Alla utom Centern och möjligen Liberalerna skulle beskriva den nya valrörelsen som en följd av Centerns halsstarrighet.

Det talar för att Annie Lööf och Centern nu kommer att öppna för andra lösningar än de Lööf drivit hittills.

När centerledaren idag beskriver hur hon tömt ut sitt mandat och i grunden prövat och de alternativ Centern gått tillval på - och nu tvingats konstatera att de inte fungerar - är det ett sätt att förbereda opinionen på att Centern kan ändra sig. 

Det finns i så fall två, välkända, alternativ.

Antingen acceptera en M-ledd regering som lutar sig på Sverigedemokraterna och behöver SD:s stöd för att få igenom sin budget. Det alternativet har Lööf avvisat med så principiella argument att det är svårt att se hur hon ska kunna backa.  

Då ligger det närmare till hands att försöka tvinga Socialdemokraterna till en politisk uppgörelse som Centern kan utmåla som en politisk seger. Samtidigt som Lööf kan försöka utmåla sig själv som den som genom att överge prestigen räddat Sverige från ett extraval.

I så fall handlar resten om politik. Hur mycket borgerlig politik kan Stefan Löfven stå ut med?

Vilka tunga borgerliga och centerpartistiska segrar kan Annie Lööf få att visa upp för sina egna och alliansens väljare? 

En politisk förhandling mellan Centern och Socialdemokraterna skulle också behöva involvera Liberalerna och Miljöpartiet. Annars kan en Löfven-regering inte vara säker på att få igenom sin politik.

Detta tillsammans med stora oenigheter i politiskt laddade frågor talar för att vi i så fall får en trasslig period full med motstridiga budskap och signaler innan dramat löses upp.

Skulle Centerfolket bedöma att en S-lösning skulle skada partiet mera än ett extraval återstår bara för väljarna att lägga sina röster igen fram på vårkanten.