Ökad fart i Norges oljeindustri

2:00 min

Oljeindustrin i Norge ökar sina investeringar mer än väntat, enligt en ny rapport. Ökningen sker trots både klimatproblem och sjunkande oljepris.

– Det blir en ganska stor ökning i aktiviteten kopplad till norsk olja och gas de kommande åren, säger Tommy Hansen, direktör för kommunikation och näringspolitik på branschorganisationen Norsk Olje og Gass.

Norsk oljeindustri håller på att återhämta sig från oljepriskollapsen för 3-4 år sedan.

Hittills i år har investeringarna i branschen ökat med 8 procent. Norska statistikbyrån SSB räknar nu med en ännu snabbare tillväxttakt nästa år, som till och med slår flera analytikers bedömningar.

Framför allt utbyggnad av nya oljefält och sökande efter ännu mer olja och gas på norsk havsbotten driver på investeringarna nästa år till totalt över 175 miljarder norska kronor, enligt SSB:s nya beräkningar.

Norsk oljenäring präglas av optimism trots att priset på olja har rasat med runt 25 procent sedan början av oktober. Därtill finns klimathotet. Förbränning av bland annat norsk olja och naturgas skyndar på uppvärmningen av jorden.

Det internationella energiorganet IEA räknar dock med att världen kommer öka sin användning av olja i flera år till. Branschföreträdare försvarar de ökande investeringarna även med att det går att minska koldioxidutsläppen med uppemot hälften om man ersätter användning av kol med norsk naturgas.

– Det allra viktigaste är att vi slutar att använda kol, som är det absolut värsta vi kan göra. Ett snabbt sätt att ersätta detta på är med naturgas från Norge, säger Tommy Hansen på Norsk Olje og Gass.