Alltfler företag drogtestar personal

Alltfler företag drogtestar personalen. Av Sveriges 100 största företag drogtestar 70 personalen.

Omkring 50 000 tester görs årligen. I mellan 2 och 2,5 procent av proverna hittar man spår av droger.

Vanligast är tester vid nyanställningar och vid misstanke om missbruk.

Men 23 av de största företagen gör oanmälda kontroller också bland redan anställda, visar en enkät gjord i Karolinska universitetssjukhusets regi. För tre år sedan var den siffran elva.