Inga planer på att sanera vrak med kemiska stridsmedel

2:28 min

Utanför västkusten finns flera vrak från andra världskriget, med kemiska stridsmedel ombord. Någon sanering är inte aktuell just nu, men Havs- och vattenmyndigheten tittar på andra alternativ

Trots att det finns spår av kemiska stridsmedel i bland annat fisk och räkor i området, finns just nu inga planer på att sanera vraken. I stället kan det bli tal om ett fiskeförbud.

– Om man jämför med vrak som innehåller olja, så är det en helt annan kostnad om man skulle plocka upp de kemiska stridsmedlen. Vi pratar om miljarder, skulle jag uppskatta det till. Men ett första steg är att sluta yrkesfiska där ute. Det skulle vara en första åtgärd tycker jag, säger Fredrik Lindgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Ekot.

Myndigheten undersöker nu om det skulle gå att föreslå ett fiskeförbud i området där vraken med kemiska stridsmedel finns.

Men en av svårigheterna med det är att Sverige har avtal med andra länder om fiske i området.

Därför kanske frågan behöver lyftas till EU eller FN-nivå, enligt Fredrik Lindgren.

Det finns heller inga planer på att få bort de kemiska stridsmedlen från botten, alltså bärga dem. Ett sådan projekt har många stora utmaningar, menar Fredrik Lindgren.

– Om man får upp sådant över vattenytan så kan det förgasas och vi människor får i oss det. Att destruera kemiska stridsmedel kräver speciella faciliteter och det kanske måste göras av robotar, säger han.

Det är på runt 200 meters djup väster om Måseskär på västkusten som det finns närmare 30 vrak från andra världskriget.

Det var efter kriget som de Allierade fyllde fartygen med kemiska stridsmedel, i form av bland annat bomber, och sedan sänkte fartygen.

Så sent som i somras kom en ny studie som visade att spår av kemiska stridsmedel finns i bland annat räkor i området.

– Genom undersökningar har man sett att kemiska stridsmedel finns i matfisk, havskräftor och räkor. Någonting som sedan hamnar på våra middagsbord. Det är en stor risk tycker jag.

Borde man inte göra mer, med tanke på hur farliga kemiska stridsmedel kan vara?

– Jo, det kan man tycka. Men det är nog undersökningar som man först ska få till. Man måste få mer på fötterna. Så det görs undersökningar. Men det tar tid att få svaren, säger Lindgren.

Fler undersökningar är på gång och Lindgren säger att frågan är prioriterad.