Få får strålbehandling vid specialklinik

2:46 min

Trots att alla landsting och regioner betalar för en specialklinik som erbjuder mer skonsam strålbehandling vid viss cancer, är det många som inte nyttjar den fullt ut.

Enligt ledningen för kliniken gör det här att patienter som skulle ha nytta av behandlingen inte får den.

– Det är jag övertygad om. Det finns fortfarande ett antal patienter i Sverige som skulle vara betjänta av protoner som idag inte kommer hit, säger Kjell Bergfeldt, verksamhetschef på Skandionkliniken.

Skandionkliniken i Uppsala ägs av sju landsting och regioner men finansieras av alla. Kliniken ger protonstrålbehandling för cancer.

Metoden är mer skonsam för framför allt barn med cancer och personer med hjärntumörer än traditionell behandling. Organ och vävnad vid tumören skyddas vid strålningen, säger Kjell Bergfeldt.
 
– Fördelen är att chansen till att bli botad i princip är lika stor, medan chansen till ett frisk och långt liv blir bättre, säger han.

Men kliniken har fått färre patienter än väntat. I år ser det ut att bli knappt 300, jämfört med de nästan tusen som var tanken när kliniken startades.

Antalet patienter har också varit ojämnt fördelat över landet. Medan till exempel 30 patienter från Dalarna skickats till kliniken fram till och med förra året, handlar det om fyra från Region Jönköpings län, som är större sett till antal invånare.

Enligt Per Nodbrant, verksamhetschef för onkologkliniken på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har ingen patient som bedömts ha nytta av behandlingen nekats att åka till Skandionkliniken.

Att relativt få skickats tror han bland annat beror på att den vanliga behandlingen i dag ofta är lika bra och att det saknas tydliga anvisningar om för vilka cancerpatienter protonstrålningen lämpar sig.
 
– Det kan vara så att vi på vårt sjukhus som inte är involverade på kliniken med personal inte riktigt känner till vilka patienter som passar att skicka, säger han.

Att patienter uteblivit har lett till att kliniken gått back med sammanlagt 90 miljoner kronor de två senaste åren.

Därför höjs från nästa år den fasta avgift som landstingen och regionerna betalar, vilket slår mest mot dem som skickar få patienter. Region Jönköpings län har till exempel betalat nästan nio miljoner kronor i avgift 2015-2017, då fyra patienter fick vård. 
 
– Ur deras synpunkt har det blivit ett dåligt resursutnyttjande av den gemensamma överenskommelsen, så skulle jag se det, säger Anders Sylvan, tillförordnad förbundsdirektör för Skandionkliniken.