Kriminalvården hemlighåller avvisningar för tillsynsmyndighet

2:50 min

Kriminalvården och polisen har det senaste året i hemlighet, beslutat om över 300 så kallade dolda tvångsavvisningar av asylsökande.

Avvisningarna har hållits hemliga även för Migrationsverket som sen i höstas har regeringens uppdrag att övervaka tvångsavvisningarna.

I augusti tog Migrationsverket sig an sitt nya uppdrag att övervaka hur kriminalvården och polisen skötte de utvisningar av asylsökande som sker med tvång.

Vissa resor är extra viktiga att övervaka säger Elin Svensson enhetschef på Migrationsverket.

– Om det finns en indikation att det kan bli en användning av tvångsmedel på en resa. Det kan ju vara om det finns en historik av våldsamhet eller att man tidigare försökt verkställa en resa men inte lyckats.

Men Ekot kan nu avslöja att Migrationsverket inte kunnat utföra sitt övervakningsuppdrag eftersom Kriminalvården, hemlighållit många av de här avvisningarna. där risken för att våldsamma situationer uppstår är stor,  från Migrationsverkets observatörer, säger Elin Svensson.

Internt kallas de för "dolda avvisningar". Att de är dolda betyder att polisen och kriminalvården utan förvarning dyker upp och transporterar personen som ska tvångsavvisas ut ur landet. Avvisningarna sker i största hemlighet, endast ett fåtal personer känner till dem.

Sedan augusti har polisen och kriminalvården beslutat om över 100 sådana här dolda resor. Migrationsverket har inte kunnat övervaka dem eftersom de inte är med på de listor Kriminalvården skickar till dem. Elin Svensson på Migrationsverket igen.

– Vi anser att vi måste få fullständiga listor för att kunna göra ett rättvisande urval. Och det är den frågan vi har lyft med kriminalvården, säger Elin Svensson enhetschef på Migrationsverket.

Migrationsverket har vid flera tillfällen försökt förmå Kriminalvården att dela med sig även av de dolda resorna. Av mejl och mötesanteckningar framgår att Kriminalvården är nervösa för att informationen om resorna kan läcka och att citat ”Det kan t.ex. finnas ett intresse från media”

Det har också hänt att Kriminalvården efter att Migrationsverket visat ett intresse att skicka med en observatör på en avvisning meddelat att resan plötsligt ändrats till dold.

Migrationsverkets handläggare reagerar starkt och skriver i ett mejl till sin chef:  

Chefen för Kriminalvårdens transporttjänst, Johan Mellbring, erkänner att Kriminalvården inte informerat Migrationsverket om de dolda avvisningarna men säger att det beror på att myndigheten inte hittat ett säkert sätt att föra över informationen.

Men efter att Ekot börjat ställa frågor vill han se en ändring på det.

– Här måste vi tillsammans med Migrationsverket ta fram former som gör att vi samtidigt kan begränsa informationsspridningen men också hitta former för att de Migrationsverket ska kunna utöva sitt monitor uppdrag på samtliga resor, säger han.

Jag har ju tagit del av kontakten mellan myndigheterna, man kan ju verkligen se att det finns en tydlig motvilja från kriminalvården att låta migrationsverket personal komma med på de här dolda resorna. Varifrån kommer den motviljan ifrån?

– Kriminalvården har ingen motvilja. Jag har inte sett de här mejlen men har det förekommit så får vi ta upp den frågan med personalen och förklara för de hur vi ser på verksamheten och hur rutinerna ska se ut, säger Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens transporttjänst.