Klimatkatastrof väntar USA enligt ny rapport

1:08 min

En färsk rapport om klimatförändringarnas effekter i USA målar upp en mörk bild av framtiden. Om ingenting görs för att stoppa utsläppen av växthusgaser kommer följderna bli enorma.

Den över 1 600 sidor långa rapporten beskriver hur skogsbränder kommer att bli vanligare, jordbruksproduktionen kommer minska, vattenkvalitén kommer att försämras och sjukdomar som astma väntas öka drastiskt.

Redan idag ser vi effekterna av klimatförändringarna, skriver rapportförfattarna, som samtidigt varnar för utvecklingen inom de kommande 80 åren.

Vissa platser i landet kommer att drabbas av torka vilket i sin tur leder till större vattenbrist. På andra ställen kommer det bli vanligare med kraftig nederbörd som tillsammans med stigande havsvattennivåer kommer leda till översvämningar som slår ut viktig infrastruktur.

USA:s energiproduktion kommer att minska samtidigt som energibehovet ökar, vilket kommer leda till högre energipriser.

Det kommer bli vanligare med strömavbrott och bränslebrist.

Rapporten slår också fast att de som kommer drabbas värst är låginkomsttagare och andra marginaliserade grupper i det amerikanska samhället.

Studien har skrivits på uppdrag av kongressen och tagits fram genom ett samarbete mellan 13 federala myndigheter.

Rapportens slutsatser står i stark kontrast till den sittande presidentens uppfattning om klimatförändringarna. Donald Trump har flera gånger öppet luftat sina tvivel om att människan ligger bakom de utsläpp som leder till global uppvärmning.

I en tweet för några dagar sedan ifrågasatte Trump om den globala uppvärmningen verkligen existerar, eftersom en köldvåg då var på väg att svepa in över nordöstra USA.

President Trumps politiska åtgärder under sina första två år i Vita huset har varit i linje med den inställningen. Han har beslutat att USA ska lämna klimatavtalet som slöts i Paris, och arbetat för att lätta på bestämmelser som syftar till att minska utsläppen från bilar och kolkraftverk.

Rapportförfattarna presenterar tre huvudåtgärder som kan vidtas för att motverka effekterna: Avgiftsbelägga växthusgaser, införa utsläppsgränser och använda offentliga medel för forskning om hållbar energiproduktion.

Det finns inget som tyder på att Donald Trump kommer att ändra inställning och hörsamma de råden.