"Gör bolånen dyrare"

1:50 min

Det behövs politiska beslut om förändringar på bostadsmarknaden. Det tycker Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, som var med i Ekots lördagsintervju. 

Bland annat borde en ny regering sänka ränteavdragen, för att få bukt med svenskarnas ökande skulder och de höga bostadspriserna.

– En sån åtgärd är ju förändrade ränteavdrag. Då skulle det ju generellt sett bli lite dyrare att låna; man får inte rabatten på 30 procent, och det skulle verka dämpande. Det har också fördelen att det slår på alla bostadsköpare, inte bara på nya.

Svenskarnas skulder fortsätter att öka, men i långsammare takt än tidigare, och det är framförallt bolånen som har drivit den här utvecklingen.

För att bromsa skuldsättningen har Finansinspektionen infört amorteringskrav för de som tar nya bolån, men som enligt kritikerna slår för hårt mot unga som köper sin första bostad. Erik Thedéen anser att kraven har haft effekt, men att politikerna behöver göra fler förändringar. Om politikerna till exempel minskar ränteavdragen, skulle det framförallt ge effekt på sikt. 

– Låt säga att man skulle halvera det. På dagens räntenivåer har det inte jättestor effekt på skuldsättningen, men det biter mer ju mer räntorna går upp. Dessutom är det så att det kostar statsfinanserna otroligt mycket om räntorna går upp. Den statsminister som tillträder borde fundera på hur kostsamt det blir att ha de här ränteavdragen när räntorna stiger.

En annan av de första åtgärder som en ny regering borde göra, enligt Thedéen, är att ändra på reglerna för reavinstskatten, det som ibland kallas "flyttskatten". 

– Jag tror att man kan göra någonting av kombinationen reavinstskatt och uppskovsrätt så att det blir mindre av det som kallas flyttskatt, och lite större incitament för dem som har utflugna barn att flytta.