Kritik mot arbetsmiljö på Falu lasarett

Arbetsmiljöverket kräver att avdelningarna 28 och 29 på Falu lasarett förbättrar arbetsmiljön i flera avseenden. Kritiken handlar bland annat om att dörröppningarna är för trånga för breda patientsängar samt att toalett- och duschrum har brister.

Före årsskiftet 2008-2009 måste landstinget göra något åt bristerna, annars riskerar man ett vite på en miljon kronor.

Dessutom kräver verket att landstinget ser till att dålig lukt i dialysförrådet undanröjs före den 31 mars nästa år.