Nya antibiotika-regler i EU ska minska resistensen

1:37 min

En ny EU-förordning ska minska och bättre kontrollera hur medlemsländerna använder antibiotika i sin djurhållning. Att skärpa kraven är fantastiskt bra, men de kommer kanske ha en ganska marginell betydelse globalt, säger Björn Olsen, infektionsläkare och professor vid Uppsala universitet.

I dag röstade EU:s medlemsstater ja till en ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel som bland annat innebär avsevärt strängare regler kring hur antibiotika får användas inom djurhållning i hela EU. För Sverige blir förändringarna små eftersom vi redan har en hårt reglerad antibiotikaanvändning.  

Björn Olsen är professor på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och arbetar med infektionssjukdomar. Han är orolig för den växande antibiotikaresistensen.  

– Att man skärper kraven kring antibiotikaanvändning till djur det är fantastiskt bra, men kommer kanske ha en ganska marginell betydelse för den globala antibiotikaresistenssituationen, säger han.

De nya reglerna innebär att man i fortsättningen inte får använda antibiotika rutinmässigt eller för att för att kompensera för dåliga levnadsförhållanden för djuren. Det blir även förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte. Medlemsstaterna kommer också att bli tvungna att rapporter in hur mycket antibiotika som köps in och använd på djur.   

Trots att Björn Olsen inte tror att den nya lagstiftningen räcker hela vägen är han ändå positiv till vad den kan bidra till.

– Man ska bland annat redovisa hur mycket antibiotika man använder och det är något som varit ett svart hål tidigare. Tidigare har vi inte haft någon aning om hur mycket antibiotika som används i vissa delar av EU, säger han och fortsätter:

– Om vi använder mycket antibiotika så ökar vi på antibiotikaresistensen och det innebär att de behandlingar och operationer som kräver antibiotika på sikt blir omöjliga att genomföra.