Bollnäs JO-anmäls

Pappan till en av de tre elever som stängdes av från Torsbergsskolans gymnasium i Bollnäs JO-anmäler nu Bollnäs kommun. Eleverna stängdes av för att ha trakasserat en kvinnlig lärare sexuellt.

Enligt pappan har kommunen begått ett antal fel under handläggningen av ärendet. Bland annat utreddes inte orsakerna till problemen, elevvården ska inte ha kopplats in och istället för en tillfällig avstängning stängdes eleverna ev resten skolåret.
Enligt pappan var det också fel att eleverna inte fick ha med sig var sin förälder som stöd när de gav sin version av det inträffade för barn- och utbildningsnämnden.
Anmälan riktar sig också mot skolan rektor, barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott, förvaltningschefen och gymnasiechefen i kommunen.