Alvesta/Växjö

Risk att dricksvatten förorenas när E4 byggs om

1:48 min

Nu kommer Växjös och Alvestas vattentäkt att få ett riktigt skydd. Det byggs i samband med att E4:n utanför Ljungby byggs om. Men under själva ombyggnaden är risken som störst för att vattnet ska förorenas.

– Det viktigaste är ju att entreprenören förstår hur farlig den här operationen är och att man måste vara minutiöst noggrann och verkligen ta miljön på allvar, säger Pehr Andersson, Växjö kommun.