Regeringsbildningen tycks inte påverka opinionen

2:13 min

Det stora mediala fokuset på försöken att bilda regering och att det tar så lång tid verkar inte påverka opinionsläget, enligt den sammanvägning av mätningar som Sifo gör för Ekot.

– Regeringsbildningen och vilka partier man vill ha i regeringen är inte avgörande frågor för hur folk röstar. Det är inte så att det inte spelar någon roll, men andra saker som ideologi och sakfrågor är viktigare för väljarna och hur de röstar. Sedan tror jag också att det finns någon slags utmattningseffekt här, säger Jan Teorell, professor i Statsvetenskap i Lund.

Enligt sammanvägningen av opinionsmätningar under november som Sifo gör för Ekot är de klart största förändringarna en uppgång för Sverigedemokraterna från 18,8 procent i oktober till 19,4 och nedgång för Moderaterna från 19,2 till 18,4.

Bland de övriga partierna får exempelvis Socialdemokraterna 29 procent och Centerpartiet 9,2. Minst stöd får Liberalerna med 4,6 och Miljöpartiet med 4,1.

– Liberalerna och Miljöpartiet har mest skäl att vara nervösa. Men det finns inte en fortsatt nedåtgående trend och det tror jag spelar roll för hur de tänker just nu, säger Jan Teorell.

Om riksdagen inte accepterar någon ny statsminister i kommande omröstningar så hotar extraval. Så för partierna är opinionssiffrorna och om de pekar uppåt eller nedåt en viktig faktor som kan påverka hur de agerar. Och om det verkligen blir extraval kan det i sig förändra opinionen, tror Jan Teorell.

– Både vad det är för händelse som i så fall utlöser det och debatten om orsakerna till att det utlyses tror jag i så fall kommer få stor betydelse, säger Jan Teorell.

Sedan september har Sverigedemokraterna gått upp knappt två procentenheter och i debatten tror en del att partiet kan vinna på ett extraval, då det i praktiken inte får vara med i diskussionen om bilda regering. Men det är inte alls säkert enligt Lundaprofessorn.

– Den väljarkår som de framför allt attraherar är den som är svårast att mobilisera och att få gå och rösta på valdagen. Är det något vi kan säga från tidigare erfarenhet och som vi kan vara ganska säkra på så är det att valdeltagandet skulle gå ner i ett extraval, säger Jan Teorell.