حزب لیبرال شرایط خود برای حمایت از استفان لوون را اعلام کرد

1:53 min

حزب لیبرال به دولت حزب سوسیال دموکرات در صورتی رای مثبت می‌دهد که این حزب به سیاست دست راستی توجه کند و سیاست لیبرالی را در بازار مسکن و پرداخت مالیات بپذیرد. این موضوع را ساعت پیش رهبر حزب لیبرال، یان بیورک لوند، اعلام کرد.

- حزب لیبرال نمی‌خواهد جزوی از دولت سوسیال دموکرات شود، ولی اگر حزب سوسیال دموکرات خواسته‌های حزب لیبرال را بپذیرد، ما به تشکیل یک دولت سوسیال دموکرات رای می‌دهیم.

از سوی دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات، استفان لوون، تا هنوز جوابی در مورد خواسته‌های حزب سنتر ندارد. او نمی‌خواهد بگوید که چه زمانی رهبران این دو حزب با هم دیدار خواهند داشت.

- نه، من زمان دقیقی تعیین نکرده‌ام. واضح است که من به‌طور سریع روی آن کار خواهم کرد، ولی باید این فهرست را بخوانم و صحبت‌هایی در مورد این خواست‌ها انجام بدهم. استفان لوون این موضوع را به رادیوی سویدن گفته‌است.

بعد از ظهر روز گذشته بود که انی لووف، رهبر حزب سنتر، تصمیم خود در مورد حمایت از استفان لوون به عنوان نخست‌وزیر را اعلام کرد. این حمایت با یک فهرست طویل خواسته‌ها به همراه است. از جمله اجرایی کردن سیاست لیبرال در امور بازار مسکن و بازارکار و اجازه سودبری از نهادهای رفاهی در این فهرست گنجانیده شده‌است.