Färre platser trots fler polisutbildningar

1:53 min

Till våren startar två nya polisutbildningar i Malmö och Borås. Men det totala antalet utbildningsplatser kommer vara lägre än i höstas.

Polismyndigheten har sedan tidigare tagit beslut om att 1020 nya studenter skulle antas till polisutbildningarna som börjar i januari 2019. Men så många kommer inte komma in, och nu har polisen beställt färre utbildningsplatser: 750 stycken.

– Vi kommer inte komma upp till det här önskade antalet 1020, och därför lägger vi en lägre beställning till lärosätena, för beställer vi ett visst antal utbildningsplatser av lärosätena får vi ändå betala för de platser som står tomma. Om vi då får underlag som ger att vi inte kommer få fullt så många som vi hoppats, då lägger vi också en lägre beställning, säger Stefan Wehlin som är gruppchef på polisens HR-avdelning.

Nya utbildningsorter

Hur många som faktiskt kommer antas till utbildningen visar sig i december när beskeden går ut – och hur många som sedan faktiskt börjar på utbildningen mäts tre veckor efter kursstart.

Till utbildningsstarten i höstas beställdes 800 utbildningsplatser, och till våren blir det alltså färre platser. Detta trots att det från och med i januari kommer finnas fem polisutbildningar i landet i stället för nuvarande tre. Men Stefan Wehlin tror att de nya utbildningarna i Malmö och Borås kommer ge resultat på sikt.

 "Ställer höga krav"

– Vi hoppas på att de två nya lärosätena tillsammans med andra åtgärder vi satt in också kommer få fler att fullfölja hela antagningsprocessen och också påbörja polisutbildningen i slutändan, säger han.

Anledningen till att man inte når upp till över 1000 nya studenter är dels att folk hoppar av mitt i ansökningsprocessen, dels att de sökande inte håller måttet.

– Vi ställer höga krav på de som ska bli poliser och klarar man inte varje enskilt prövningsmoment går man inte vidare i processen, säger Stefan Wehlin.