Lasso måndag 10/10 2005

Hjälparbetare från länet om situationen i Pakistan

Den senaste dödssiffran i Pakistan efter det kraftiga jordbävningen i lördags har stigit till närmare 40.000!

Och nu när det gått ett par dygn börjar dom som bor i landet inse konsekvenserna efter att den första chocken lagt sig. Bengt Svensson är missionär och hjälparbetare i Pakistan. Han och hans fru Monica, som är från Kolvarp utanför Horda, har bott många år i Pakistan, och så här berättarhan om känslorna idag.

De första svenska hjälpinsatserna börjar nu nå fram till det jordbävningsdrabbade området i Pakistan. En av dem som redan ikväll ger sig iväg till Pakistan är Marita Wahlström, sjuksköterska och barnmorska från Jönköping. Hon åker dit genom Alliansmissionen och Läkarmissionen för att arbeta på den enda sjukhus som finns kvar i området.

 

Dockteater för vuxna om skalden Skallagrimsson

Han levde på 900-talet och var en hetlevrad hövding som inte drog sig för att på grymma sätt döda sina fiender. Men han var också skald och poet.

Han hette Egil Skallagrimsson och hans liv är en av de mest spännande isländska sagorna.

I dagarna tre är en isländsk dockteaterensambel på besök i Jönköping för att spela upp delar av Egils liv.

Christina Engblom som är adjunkt i svenska på Högskolan i Jönköping, och har bjudit in dockteatergruppen, menar att isländska sagor undervärderats och i vissa fall glömts bort.

Alla borde mäta radonet hemma - speciellt rökarna! 

Faran med att bo i ett hus med radon har uppmärksammats många gånger i media. Beräkningar visar att hundratusentals bostäder i landet ligget över gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter luft. Ändå är intresset för att kontrollera radonhalten lågt bland husägarna. Därför startar Länsstyrelsen en kampanj för att få igång kontrollerna.

Annelie Johansson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen, berättar att alla borde radonmäta sitt hus, framförallt rökarna. För kombinationen rökning-radon är livsfarlig.

 


Stor skillnad i fastighetstaxeringen i länet

Nu i dagarna är blanketterna för årets fastighetstaxering på väg ut i brevlådorna. En del har redan fått det, andra får det vilken dag som helst.

I takt med stigande huspriser är det nu många som får besked om kraftigt höjda taxeringsvärden och som därmed också kommer att få betala mer i fastighetsskatt.

Och fastighetsskatten är ju en omdiskuterad skatt som få verkar gilla.


För dem som bor i Gnosjö kommun är det lungt - den föreslagna genomsnittshöjningen av taxeringsvärdet är 0 procent! - medan genomsnittshöjnngen i Jönköpings kommun är 36%. I vissa bostadsområden i Jönköping höjs taxeringen med närmare 50 procent!

Göran Henricsson, sektionschef Skatteverket i Jönköping och Börje Wågensjö som har jobbar med regionens provvärderingar, förklarar hur detkan vara så stor skillnad?


Skillnaden i procent mellan fastighetstaxeringen 2006 och 2005 i Jönköpings län:

Psyksjuke Allan tvingas bo i en källare 

I källaren i en före detta klubbhusbarack vid en idrottsplats i Habo, bor Allan Nielsen.
Allan är psykiskt sjuk, och när han flyttade dit var det i tron att det var en tillfällig lösning tills kommunen hittade ett riktigt boende.Men den tillfälliga lösningen är tre år gammal snart nu.

Någon lugn och ro har det inte blivit, trots att hans pykiska sjukdom gör att han lätt störs av människor. Och Allan Nielsen är väldigt besviken.