Åtvidaberg

Skogsägare vill se trädfällning i naturreservat

2:03 min

Granbarkborren har gjort rekordstor skada i de svenska skogarna i år. Skogsägare Karl-Olov Nilsson i Åtvidaberg anser att länsstyrelsen nu måste avverka angripna träd i naturreservaten för att hindra spridning till grannmarkerna.

– De måste ju gå in och avverka. In och avverka – och kör ut skiten. För det hjälper ju inte om vi runt om trälar som idioter och de odlar granbarkborre. Det går ju inte, säger han.

Ute på gårdsplanen ligger en hög med uppsågade granstammar från träd som Karl-Olov Nilsson avverkat i förtid eftersom de dött av granbarkborrens angrepp.

Det hjälper ju inte om vi trälar som idioter och de odlar granbarkborre.

– Här ser du hur det ser ut. De dör ju och så tappar de barken. Och det här är ju väldigt fin timmerskog normalt sett. Som man får en 700 kronor kubikmetern för och nu får en väl två, kanske. Som flis. Det är det de duger till.

Karl-Olov Nilsson räknar med att det blir fler vändor med angripet virke från hans skog framöver. Och i reservatet Hästnäs kyrkskog i närheten står reservatsförvaltare Mikael Burgman från länsstyrelsen i Östergötland. Han tittar på en angripen gran som länsstyrelsen låtit såga ner i ett område med ett par hundra skadade träd.

– För att titta på hur konditionen var på det här trädet. Det ser ju rätt så bedrövligt ut. Här har skadorna gått väldigt snabbt.

Hur ser du på läget?

– Ja, alltså det är ju allvarligt.

På länsstyrelsen diskuterar man nu hur man ska göra inför nästa sommar för att hindra fortsatt spridningen av granbarkborre i naturreservaten och därmed minska skador även på grannmarkerna.

Det är ju allvarligt.

– Det är ju lite begränsat för i många beslut står det ju att vi får inte fälla träd och ta hand om virke och sådana saker. Men nu håller vi på att titta över det här för att hitta bra åtgärder till våren.

– Vi har ju lite tid på oss nu att diskutera vad vi ska ha för strategi frampå vårkanten.

Men skogsägare Karl-Olov Nilsson anser att länsstyrelsen är för sent ute.

– När de har släppt det så långt som de har gjort nu – då är det ju ja, katastrofen är ett faktum.