Stor satsning på fiskevård i Luleälven

1:52 min

Det finns runt 250 medelstora till stora biflöden till Luleälven. Det visar en inventering inför kommande miljöförbättringar

Vattenfall kommer att satsas stort på miljöförbättringar i Luleälvens vattensystem. Därför har en stor inventering av alla biflöden till älven genomförts.

– Från 2012 och framåt är det runt 250 bäckmynningar som har inventerats, säger Henrik Viklands som är miljösamordnare på Vattenfall vattenkraft.

Det som har undersökts är hur många av dom här bäckarna som inte fisken kan vandra upp i på grund av regleringarna och som måste åtgärdas.

– Drygt 30 stycken har tydliga problem vid vissa vattenstånd, att regleringen skapar problem för fisk som vill vandra upp i älvarna. Det är framförallt under våren vid låga vattenstånd, säger Henrik Viklands.

Tanken med att åtgärda de här tillrinningarna så att den strömlevande fisken kan vandra upp är att fisken i magasinen ska bli både större och fler.

– Vi hoppas ju det. Vi hoppas att alla åtgärder vi gör, i samarbete med myndigheter och själva, ska leda till bättre fiske, säger Henrik Viklands.