De vill rena bort läkemedel från avloppsvattnet

1:53 min

Flera svenska reningsverk ska nu pröva de tekniker som redan finns för att rena bort rester av läkemedel från avloppsvattnet.

Naturvårdsverket har delat ut investeringsbidrag till en rad olika kommuner och vattenreningsbolag för att rena bort rester av läkemedel som hamnar i avloppsvattnet efter att de har passerat kroppen.

– Fokus på projekten som har fått bidrag är att anpassa teknikerna till varje reningsverks egna processer och bekanta sig med tekniken, säger 
Maximilian Lüdtke som jobbar på Kretsloppsenheten på Naturvårdsverket.

Det är totalt 85 miljoner kronor som har delats ut i pengar från en regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten. 16 kommuner och vattenreningsbolag har fått del av medlen till förstudier och investeringar.

Hittills är det bara i Linköping det finns en anläggning i full skala, och i ordinarie drift, för att rena bort läkemedelsrester. Även om det funnits pilotprojekt på andra håll.

Men nu kommer det att bli ytterligare 6 anläggningar i full skala. Förhoppningen är att satsningen ska leda till att läkemedelsreningen byggs ut och införs på fler ställen i Sverige.

Men det handlar också om att lära sig ännu mer om den här sortens rening. Till exempel under vilka förutsättningar olika läkemedelsrester och andra miljöfarliga ämnen renas bäst av antingen kolfilter eller nedbrytning med ozon, säger Maximilian Lüdtke.

– Vi har inte en klockren förståelse för hur de här processerna fungerar. Det är bland annat därför det är viktigt att vi har fått de här medlen att fördela ut, för att börja bygga mer kunskap.

Resultaten kommer att följas upp med både rapporter och i vissa fall vetenskapliga artiklar.  

De som delar på pengarna är bland andra Växjö, Örebro, Simrishamn och Lidköpings kommuner.